SVETILA ZA EX OBMOČJE


Tehnična svetila NORKA se nahajajo tam, kjer je kljub posebnim razmeram potrebna točno definirana svetloba poleg tega pa je potrebno spoštovati tudi visoka varnostna merila. Območja v katerem se nahajajo vnetljivi plini, pare in prahi nedvomno spadajo v to kategorijo. Takšnih območji je pravzaprav več, kot bi si mislili. NORKA svetila, ki so primerna za EX območja ustrezajo ATEX smernicam EU, hkrati pa prispevajo tudi k večji varnosti zaposlenih in tehnične opreme.

]]>