img

NORKA VERNO

ver | no je sestavljen iz besed Verkehr (promet, nem.) in NORKA. S tem programom podjetja NORKA razširja spekter razsvetljave na področje cestne in tunelske razsvetljave. VERNO ponuja raznolike rešitve za izboljšanje cestne varnosti. Poleg razsvetljave za prehode in notranjost tunelov, portfelj sedaj obsega tudi osvetlitev namenjeno uvozom in t.i. prilagoditveno razsvetljavo, kot tudi celotno signalizacijo in označitev evakuacijskih poti in nevarnih točk. S programom VERNO je podjetje NORKA naredilo ogromen prispevek k varnosti osebne in javne mobilnosti. Vse to seveda v visoki NORKA kakovosti, ki so jo kupci vajeni pri njihovih običajnih svetilkah namenjenih za posebne razmere (HACCAP, EX, antivandali, … ).

NORKA VERNO_1.jpg