ES svetila smo postali, ker sta ustanovitelja pred skoraj 30 leti rekla, bodimo E-ksperti za S-vetlobo. Odločno sta trdila, da bomo ponudniki le najkakovostnejše razsvetljave, saj je ta porok za kvalitetno bivanje, povišanje delovne storilnosti in dolgoletno zadovoljstvo uporabnikov prostorov ter investitorjev. Najpogosteje ste nas spoznali, ko ste v naši trgovini, v Zeleni jami, lahko kupili žarnice in sijalke vseh vrst, četudi so vsi zmajevali z glavo, da iskanega ni mogoče (več) najti. Brez interneta smo znali preklicati polovico Evrope, da smo manjkajoči del našli in tako je, navkljub neprestani širitvi ponudbe in dejavnosti, še danes.

Danes ES svetila pokrivamo celoten spekter potrebnih storitev, da vaše zamisli o svetlobi preoblikujemo v delujoč, ustrezno krmiljen in napajan sistem. Smo vaši sogovorniki med načrtovanjem osvetlitve v ogromnih proizvodnih in logističnih halah, koncertnih dvoranah, peronih, čakalnicah, nakupovalnih središčih, cerkvah, pisarnah in doma, kjer mora biti svetloba ne le funkcionalna, temveč predvsem mehka, sproščujoča in tako prijetna, da zasenči vsa iskrenja zunanjega sveta.

Poznamo ustrezne rešitve za vsa delovna in bivanjska okolja, vaše zamisli preoblikujemo v načrte, v delavnici popravimo ali svetilom podaljšujemo življenjsko dobo, predvsem pa smo v naši trgovini, ki se ji včasih reče kar lekarna, vedno na voljo. Za obisk, nasvet ali kar tako, da v polnem sijaju začutite svetlobo.