Pomagamo vam na vseh korakih poti do prve ali nove osvetlitve vašega prostora:

Če nas obiščete v fazi načrtovanja objekta, sami ali v arhitektovi družbi, bomo skladno z vašimi željami in proračunom izdelali predlog osvetlitve, ki ga boste lahko preprosto vnesli v svoje načrte.

Če je vaš objekt že pod streho, boste kmalu prevzeli ključe stanovanja ali poslovnih prostorov, nam lahko posredujete natančne izrise, zaupate želje in potrebe, mi pa vam bomo, upoštevaje tudi morebitne zakonske zahteve ter proračun, vrnili izrisane načrte, predloge in slikovno gradivo, da bo prikaz osvetlitve kar se da realističen, vsekakor pa bomo tudi sogovorniki pri izbiri posameznih svetil.

V naši trgovini ste dobrodošli tudi, ko bi radi v svojem domovanju ali poslovnih prostorih, po mnogih letih od vselitve, pričarali nove dimenzije uporabnosti ali jih le poživili s svetlobo. Posredujete nam lahko načrte in fotografije stanja, lahko nas povabite na obisk, vsekakor pa se bomo vsakega primera lotili individualno in kupcu prilagojeno.

Po skoraj treh desetletjih delovanja smo zelo ponosni, da so kupci prav tovrstno osebno svetovanje izpostavili kot eno ključnih prednosti, ki ES svetila loči od konkurence.